Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen biedt de Kinderboekentuin allerlei services.

 • Je boekenkast of bibliotheek weer up to date
  Met vaste regelmaat komt de Kinderboekentuin langs en doet een voorstel voor het actualiseren van de collectie – binnen jouw budget. Is er al een tijd niet veel gedaan aan de bibliotheek? Neem dan contact op voor een eenmalige sanering.
 • Voorlichtingsavonden of workshops
  De Kinderboekentuin verzorgt bijeenkomsten voor ouders, leerkrachten of pedagogisch medewerkers. Voor ouders kan het thema bijvoorbeeld ‘hoe ‘laat ik mijn kind meer lezen?’ zijn. Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers kun je denken aan onderwerpen als ‘lentekriebels’ en ‘pesten’.
 • Boekenkisten met lessuggesties en lesbrieven
  De Kinderboekentuin stelt boekenkisten samen rondom een thema, voorzien van lessuggesties en lesbrieven. Maatwerk voor elk project en iedere groep!
 • Op excursie naar de kinderboekenwinkel
  Eropuit met je klas of groep: de Kinderboekentuin verzorgt activiteiten in de winkel. Voorlezen, knutselen of quizen: voor elke leeftijdsgroep tot 18 jaar is er iets mogelijk, al dan niet aansluitend op een thema.