Copyright

De site van de Kinderboekentuin geniet auteursrechtelijke bescherming en is uitsluitend bedoeld voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het openen op een computer en het downloaden/printen van een pagina voor eigen gebruik.

Het niet toegestaan deze site zonder schriftelijke toestemming van De Kinderboekentuin te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle gebruikte merken (woord en beeld) zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van De Kinderboekentuin. Het niet toegestaan om op wat voor manier dan ook gebruik te maken van deze merken zonder schriftelijke toestemming van De Kinderboekentuin.